Missie en visie

Missie:

Avanti is de studievereniging voor instituut voor Social Work op de Hogeschool Utrecht. Studenten, docenten en medewerkers komen samen voor verbinding op en naast de opleiding. Activiteiten van de vereniging zijn laagdrempelig en vrijwillig. Deze activiteiten hebben als doel om onderlinge verbindingen te versterken om bij te dragen aan het thuis voelen op de HU. Leden zijn middels de ALV in the lead, met het bestuur als aanspreekpunt van de vereniging. Avanti heeft een meerwaarde voor de opleiding.

Visie:

Avanti organiseert en stimuleert activiteiten vanuit de Social Work gemeenschap op de HU. Hierbij wordt er uitgegaan van de vier V’s: Verbindend, Verbredend, Verdiepend en Vermakend. De activiteiten zijn laagdrempelig voor deelnemers, hebben een vrijwillig karakter en sluiten aan bij de diversiteit binnen de opleiding. Er worden verbindingen gelegd met partijen buiten de vereniging als deze bijdragen aan het versterken van de Social Work gemeenschap. De vereniging streeft ernaar om zich te blijven ontwikkelen en verder te professionaliseren.

visie-missie-2000x1200.jpeg