Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden studievereniging Avanti

Artikel 1: Lid worden

Om lid te worden van Avanti zijn een aantal gegevens verplicht.

1. Naam (voor en achternaam)

2. Geslacht

3. E-mailadres

4. Adres

5. Telefoonnummer

6. Rekeningnummer

Verder dien je conform onze Statuten een student aan de Hogeschool Utrecht, opleiding Social Work te zijn. Indien een lidmaatschap wordt afgewezen kan het bestuur middels een Algemene Leden Vergadering toelating vragen.


Artikel 2: Contributie

Per verenigingsjaar betaal je als lid €20,- contributie. Het lidmaatschap geeft je als lid het recht om korting te verkrijgen op bepaalde activiteiten. Deze kortingen verschillen per activiteit. 

Bij iedere eerste Algemene Leden Vergadering wordt steeds opnieuw de hoogte van de contributie vastgesteld.

      Artikel 2a: Inhouden contributie

1. Studievereniging Avanti heeft het recht om per jaar €20,- per lid te innen. Dit gebeurd middels een automatische incasso.

2. Indien je geen lid wilt blijven dien je vóór 25 augustus (aankomend verenigingsjaar) schriftelijk of per mail een verzoek tot uitschrijving te doen. Dien je na 25 augustus een schriftelijk/mail verzoek in, dan ben je studievereniging Avanti alsnog €20,- lidmaatschap verschuldigd en zal je bij het eerstvolgende verenigingsjaar uitgeschreven worden.


Artikel 3: Alcohol & Drugs-gebruik

Indien je 18+ bent is het toegestaan om alcoholische consumpties te nuttigen bij activiteiten van Avanti.

Wanneer er sprake is van alcoholmisbruik, vandalisme of ander ongepast gedrag, heeft het bestuur het recht om je de toegang tot de activiteit te ontzeggen en hier mogelijk verdere consequenties aan te hangen.

      Artikel 3a: Drugs-gebruik

1. Studievereniging Avanti hanteert een zerotoleracebeleid. Dit houdt in dat handelen, gebruiken en/of onder invloed zijn van drugs* verboden is bij activiteiten van de vereniging. Hier zal het bestuur dan ook consequenties aan hangen die passen bij de situatie. (*Onder drugs verstaan wij alle pillen en poeders zonder recept. Let wel: alcohol valt niet onder drugs.)


Artikel 4: Gedragscode  

De gedragscode is van toepassing op iedereen die aanwezig is tijdens een activiteit die studievereniging Avanti organiseert. Er wordt hierin geen uitzondering gemaakt voor activiteiten die in samenwerking met andere partijen plaatsvinden.
Er wordt verder in personen ook geen uitzonderingen gemaakt. Lid, ere-lid, niet-lid, docent,
vertrouwenspersoon, bestuurslid of andere partijen zijn allen gelijk en dienen zich aan de gedragsregels te houden.